Ergonomi är en viktig faktor för företag vilket förbättrar produktivitet och samtidigt minskar den stress och trötthet som de anställda kan uppleva i en kontorsmiljö

Vi stöder er - Kontakta oss

Sparar bra ergonomi pengar?

Ergonomi är en viktig del av arbetsplatsplaneringen och genomförandet. God ergonomi
förbättrar arbetstagarnas komfort och minskar risken att bli sjuk av arbetsrelaterade besvär. Dessutom kan det också spara företaget pengar på sikt.

Varför är bra ergonomi viktigt?

Ergonomi är en viktig del av arbetsplatsplaneringen eftersom det direkt påverkar de anställdas komfort och hälsa. God ergonomi minskar risken för arbetsrelaterade problem som rygg- och nackproblem, samt förbättrar de anställdas produktivitet och effektivitet.

Hur är ergonomi en investering för företaget?

Bra ergonomi sparar ett företag pengar i längden på många sätt. För det första minskar friska och produktiva medarbetare sjukfrånvaron och förbättrar företagets produktivitet. För det andra minskar god ergonomi antalet hjälpmedel och behandlingskostnader som arbetarna annars kräver. För det tredje förbättrar god ergonomi medarbetarnas komfort och minskar därmed intresset för att lämna företaget eller byta till en konkurrent. Alltså stärker en bra ergonomi företagets arbetsgivarvarumärke.

Fördelar med god ergonomi för anställda

Bra ergonomi förbättrar arbetstagarnas komfort och minskar chanserna att bli sjuka av arbetsrelaterade problem. Det förbättrar också produktivitet och effektivitet, vilket kan leda till en bättre prestation.

Fördelarna med god ergonomi för företaget

God ergonomi förbättrar företagets produktivitet och effektivitet genom att minska antalet sjukskrivningar. Det minskar också mängden hjälpmedel och behandlingskostnader som anställda annars behöver, vilket sparar företaget pengar på lång sikt. Bra ergonomi minskar också chanserna för anställda att lämna företaget, vilket minskar rekryterings- och utbildningskostnader. Optimala och ergonomiska arbetsytor är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden och lockar medarbetare till företaget.

Bra ergonomi på arbetsplatsen

En bra ergonomi på arbetsplatsen kan innehålla många olika faktorer såsom lämpligt skrivbord och stol, tillräcklig belysning, lämpliga ljudnivåer och lämplig temperatur. Ergonomiska hjälpmedel som tangentbord och möss kan också förbättra arbetarnas komfort och minskar riskerna att utveckla arbetsrelaterade belastningsskador.

Hur kan företag förbättra ergonomin på arbetsplatsen?

Företag kan förbättra ergonomin på arbetsplatsen på många olika sätt. Först kan de få ergonomiska hjälpmedel som tangentbord, möss och skrivbord. För det andra kan de granska och förbättra belysning, ljudnivå och temperatur på arbetsplatsen. För det tredje kan de anordna ergonomiska workshops för de anställda och ge råd och vägledning för vad det innebär att arbeta ergonomiskt. Arbetskulturen ska möjliggöra tillräckliga arbetsuppehåll och uppmuntra till mikropauser och motion under raster.

Den här artikeln skapades för att hjälpa företag att förbättra ergonomin på arbetsplatsen och dra fördel av de resulterande besparingarna. Kontakta oss gärna och låt oss hjälpa dig att förbättra ergonomin både på arbetsplatsen och vid distansarbete.

Våra experter till din tjänst

Du kan kontakta oss med en mycket låg tröskel. Behovet kan vara för en enskild person eller för stora företag och enheter. Genom oss kan du få en tjänst för ergonomisk kartläggning och även prova och testa produkterna i vårt showroom. Showroomet har ett omfattande utbud av produkter och lösningar utställda, dit du kan komma vid en överenskommen tid då våra experter finns till ditt förfogande. En presentation kan också göras på distans via video. Vi kan göra arbetsplatsbesök och erbjuder även produkter på prov för att säkerställa dess lämplighet samt att vi vägleder dig i användandet av produkterna. Vi har möjlighet att skräddarsy exakt rätt lösningar efter varje behov, från individuella behov till stora projekt. Vi har ett omfattande samarbets- och detaljhandelsnätverk som vi arbetar med över hela landet.

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig

+358 90 759 7330
info(a)ergofinland.com
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag: 08:00-16:00