Behovsanalys

Våra kartläggnings- och planeringstjänster

Ett välplanerat och genomfört arbetsutrymme främjar välbefinnande, skapar trivsel och ökar arbetsprestationen. ErgoFinland erbjuder skräddarsydda kartläggnings- och planeringstjänster med hänsyn till företagens individuella behov. Vi söker lämpliga ergonomiska lösningar för arbetsutrymmen på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Arbetsutrymme och behov

Våra experter kartlägger arbetsutrymmena grundligt och denna behovsanalys är kostnadsfri. Behovsanalysen kan genomföras antingen på plats eller på distans efter behov. Som ett alternativ kan detta genomföras i vår showroom i Helsingfors eller så kan en produktlösning beställas för test. Behovsanalysen och dess omfattning överensstäms med kunden.

Anpassade produktlösningar

Våra experter erbjuder individuella ergonomilösningar för olika arbetsmiljöer. Lösningarna grundar sig på vår omfattande kartläggning av arbetsutrymmet och behoven. Vi anpassar befintliga utrymmen för att göra dem mer funktionella eller genomför helt nya kontorslösningar enligt ergonomiska krav. Vår egen produktutveckling och omfattande samarbetsnätverk stöder oss i att hitta lämpliga lösningar. Våra främsta fördelar är snabbhet, kvalitet och expertis.

Kunden i centrum är vår service

Vi samarbetar nära med kunden och arbetsmiljövården för att möjliggöra genomförandet av ergonomiska lösningar i linje med varje företags arbetsmiljö- och arbetssäkerhetsstrategi. Vi betjänar varje kund noggrant med hänsyn till individuella behov och vägleder genom hela processen från planering till genomförande.

Resultat

Professionell kartläggning och planering resulterar i en välgjord ergonomisk arbetsplats som främjar välmåendet och skapar trivsel. En fungerande arbetsplats innebär besparingar på sjukvårdskostnader och motiverar arbetstagaren till effektivare arbete.

ErgoFinlands personal kommer att hjälpa dig att genomföra ergonomiska lösningar som är både högkvalitativa och snabbt genomförbara. Ta steget mot en bättre arbetsmiljö och kontakta våra experter idag.

Vägledning på distans

Ibland kan behovet av en arbetsplatsanalys, produktval eller produktvägledning kräva expertstöd. ErgoFinland erbjuder praktisk vägledning på distans för företag och anställda. Det är ett snabbt sätt att få nödvändig rådgivning och stöd från våra experter. Vår tjänst är lättillgänglig: du kan boka tid via vår webbplats, via e-post eller genom att ringa oss direkt. Tjänsten är smidig, effektiv och anpassad efter kundens behov.

Vägledning på distans är ett utmärkt alternativ för företag som snabbt och kostnadseffektivt vill förbättra sina anställdas ergonomi. Denna tjänst är särskilt värdefull i dagens hektiska och föränderliga arbetsliv, där arbetsplatserna snabbt kan ändras och arbetsstationens placering kan variera. Vi erbjuder praktiska lösningar som förbättrar både arbetsprestation och välbefinnande på arbetsplatsen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller diskutera närmare hur vi kan hjälpa ditt företag att förbättra ergonomin? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Oavsett om det handlar om en fråga, en offertförfrågan eller en enkel förfrågan är våra experter redo att hjälpa och svara på dina behov.

Telefon: +46 (0) 73 399 93 99
E-post: info(a)ergofinland.fi

Tveka inte, ta steget mot en bättre arbetsergonomi och välbefinnande för dina anställda!

Vanliga frågor