HILO

HILO FLEXWALL - Världens enda höj och sänkbara golvskärmsbås

Med HILO FLEXWALL golvskärmsbås tillförs kontoret en kompromisslös omfamnande ljudabsorbent och arbetsplatsavskärmning för full individuell kontroll och behövlig arbetsro i kontorslandskap och arbetsplatser med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Det blir med HILO FLEXWALL lika enkelt som självklart att utföra fler arbetsuppgifter på samma plats, både att samarbeta och arbeta enskilt och ostört utan att behöva ägna sig åt avbrott och förflyttningar. Företaget sparar dyra kvadratmetrar samtidigt som produktiviteten ökar.
Aktiviteter och arbetsuppgifter som traditionellt krävt förflyttning till grupprum och tysta rum kan utföras utan att förflytta sig bort från skrivbordet och arbetsgruppen.
I spåren av Covid 19 ökar behovet att skapa avstånd och minska kontaktytorna. HILO bidrar till att förtäta kontoret men minskar också flöden och håller arbetsgrupper och avdelningar åtskilda från varandra.