Kontorslösningar som främjar hälsa

Även om kontorsarbete är fysiskt lätt och mestadels rent inomhusarbete upplever många som använder dator som arbetsredskap en känsla av obehag och påfrestningar efter en arbetsdag. En del av besvären är övergående, men de kan också förbli permanenta. Kliande ögon och trötthet, smärta och påfrestning i nacke-axelområdet och händerna är vanliga besvär hos skärmterminalarbetare. Många anställda upplever också psykisk stress på grund av den ständiga utvecklingen av teknik och applikationer och den ständiga efterfrågan på att ta till sig ny information.

Kontinuerligt arbete vid datorn ställer krav på alla.

De här kan orsaka problem

Långvarigt stillasittande + Brist på pauser

De här kan orsaka problem

Samma upprepade rörelser + böjda och vridna positioner

De här kan orsaka problem

Ostädda och obekväma positioner

Många problem kan helt undvikas eller de kan lättas genom att förbättra arbetsstationens ergonomi och dina egna arbetsmetoder. Verkliga arbetsolyckor är sällsynta i kontorsarbete. Istället påverkar arbetsmiljöfaktorer som belysning, temperatur, luftkvalitet och placering av utrustning och möbler medarbetarnas välbefinnande.

Planera en funktionell arbetsyta och arbetsstation

Kontorsarbete kännetecknas av att bearbeta, redigera och generera ny information. Målet med arbetsplatsdesignen är att skapa en arbetsplats för medarbetaren som möjliggör nämnda aktiviteter och stödjer arbetsflödet och medarbetarens hälsa.

I kontorslokaler samarbetar människor också i olika grader och former: det finns möten, möten och diskussioner, där människor antingen är fysiskt närvarande eller hanteras med hjälp av informationsteknik. Rumsplanering söker ofta lösningar som kräver så lite utrymme som möjligt. Utgångspunkten för att utföra arbete effektivt anses alltför ofta vara att arbetet kan utföras utan att röra sig, sitta still. Att sitta länge är tröttsamt och betungande på ena sidan. En välplanerad arbetsplats uppmuntrar också lämplig rörelse under arbetsdagen. I praktiken beror arbetsytans yta på arbetsuppgiften och verktygen.

Vid kontorsarbete är den rekommenderade minimistorleken för en enpersonsarbetsyta 10–12 kvadratmeter. I ett öppet utrymme bör 7–8 kvadratmeter reserveras för en person. Öppna kontor motiveras av en öppen organisationskultur och dynamik. Arbetsplatslösningen bör dock baseras på jobbets krav och organisationens verkliga behov, såsom hur mycket koncentration och interaktion som behövs på jobbet. När det är som bäst erbjuder utrymmet möjlighet för båda. Förutom ytorna och de nämnda miljöfaktorerna påverkar bilden som förmedlas av kontorslokalerna, lokalernas läge och komfort arbetsmotivationen och hälsan hos de anställda.

En väl utformad datorarbetsstation är placerad så att rörelsen till och från arbetsstationen är obehindrad. Möblerna längs gångvägen får inte ha gupp eller vassa hörn. Det finns tillräckligt med förvaringsutrymmen för att upprätthålla ordning och renhet. Arbetsplatsmöbler och arbetsredskap ska möjliggöra mångsidiga och bekväma arbetsställningar. En kontorsstol behöver minst en kvadratmeter utrymme för att vända och röra sig.

Med god arbetsergonomi:

Ökad produktivitet i arbetet

Kvaliteten på arbetet förbättras

Medarbetarna är friskare

Sjukfrånvaron minskar

Arbetskomforten förbättras

Välj rätt produkter

Hos ErgoFinland kan du hitta ett brett utbud av lösningar för kontorsmiljön, från ljudisolerade skärmar, elektriskt justerbara skrivbord och små ergonomiska produkter. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösningar för varje miljö. Testning och provanvändning av produkterna kan göras i ErgoFinlands lokaler och om möjligt även hos kunden.

Ställbara skrivbord
Justerbara arbetsbord ger flexibilitet i arbetsställningar. Arbete kan utföras i stående, sittande eller halvstående ställning. Ställbara arbetsbord är elektriskt justerbara, gasfjädrar justerbara eller manuellt justerbara arbetsbord som kan placeras ovanpå bordet. Det finns även elektriskt justerbara ramar att välja mellan, där du kan använda den gamla bordsskivan eller sätta en ny bordsskiva.

Sittande arbete
Sittarbete är ofta passivt, så det är bra att ta en paus från sittandet för att byta ställning. När du arbetar i sittande ställning är det viktigt att ha en bra kontorsstol. Aktivitet för sittande arbete kan uppnås med justerbara arbetsstolar, aktiva stolar och sadelstolar. Du bör ändra din position när du arbetar när du sitter, även om du använder en ergonomisk kontorsstol. Om möjligt, sitt ibland på en kontorsboll eller stretcha för att ge kroppen en annan rörelse. Vid telefonmöten ska du om möjligt ta på dig hörlurar och gå samtidigt. När sittande arbete ges moment som ökar rörelsen mår kropp och sinne bättre.

Stående arbete
Att stå är mer aktivt än sittande. Det är dock viktigt att tänka på hur du står. Att stå på benen under en längre tid belastar de nedre extremiteterna och ryggen. Påfrestningen av stående arbete kan lättas med stående mattor och Gymba aktiveringsbräda.

Kontorsmöbler och sermar
Ljudisolerande tätningar ger synskydd och isolerar ljud och ger trygghet på jobbet. I skärmurvalet ingår golvskärmar, bordsskärmar och elektriskt justerbara skärmar som kan placeras runt bordet. Utöver standardfärgen finns olika färgalternativ tillgängliga som beställningsprodukt.

Möss
Musen är ett viktigt arbetsredskap i terminalarbete. Ergonomiska musalternativ finns i trådbundna och trådlösa versioner, för höger- och vänsterhänta användare. Vissa musmodeller finns i olika storlekar. Vertikala möss styr handleden till en naturlig position och förhindrar belastningssyndrom. Mellanmöss tar musoperation till kroppens mittlinje och möjliggör ambidextrout arbete.

Tangentbord
Tangentbordet är ett viktigt verktyg i terminalarbete. Tangentbord finns i trådbundna och trådlösa versioner. Vattentäta tangentbord är lämpliga för kliniska miljöer.

Armbågsstöd
Med hjälp av armbågsstödet behöver inte de övre extremiteterna stödjas och därmed lättas belastningen på nack-axelpartiet vid slutarbete. Armbågsstöden är fästa i bordets kant och ger stöd åt underarmarna.

Handledsstöd
Handledsstöden ger stöd åt handlederna när du arbetar på tangentbordet.

Fotstöd
Fotstöd kan användas för att vila de nedre extremiteterna. Om fötterna inte når golvet när man sitter på en stol hjälper fotstödet till att hålla de nedre extremiteterna stödda.

Ryggstöd
Ryggstödet ger extra stöd för nedre delen av ryggen om stolens ryggstöd inte ger tillräckligt stöd. Ryggstödet är avtagbart, så det är lätt att ta med sig. Ryggstödet hjälper till att förbättra sittställningen och minskar belastningen på ryggen vid sittande.

Arbetsplatslampor
Lampor är en viktig del av arbetsmiljön. I vårt urval ingår arbetsplatslampor som placeras på bordet eller skruvas fast i bordet. Lampan förbättrar ergonomin vid visuell användning, ökar koncentrationen och arbetseffektiviteten.